Shannon 600x600
Symudodd Shannon, sy’n 18 oed, i Middlesbrough o Ogledd Sir Efrog ac nid oedd ganddi unrhyw gymwysterau. Doedd hi ddim yn siŵr beth i’w wneud ond cwblhaodd y cymhwyster Mentora Cymheiriaid Lefel 1 yn One Planet Pioneers. Nawr mae’n gwirfoddoli am dridiau yr wythnos fel mentor cymheiriaid, gan annog pobl ifanc i weithredu dros yr amgylchedd. Hefyd mae’n hyfforddi ar gyfer NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid.
‘Rydw i’n mwynhau cymryd rhan gydag One Planet Pioneers and I’m feeling much more positive about the future. ac yn teimlo’n llawer mwy positif am y dyfodol. Fe gefais i lawer o gefnogaeth pan ddois i i Middlesbrough i ddechrau a dyma fy nghyfle i i roi rhywbeth yn ôl.’
Mwy o wybodaeth am One Planet Pioneers yn Middlesbrough yma.