Thomas Real Stories Friends of the Earth
Ymunodd Thomas sy’n 19 oed â phrosiect My World My Home pan oedd yn dilyn cwrs AS yng Ngholeg Nottingham. O’r dechrau, sbardunodd yr ymgyrchoedd amgylcheddol. Cafodd gyfarfod gyda’i Bennaeth i drefnu caniatâd ar gyfer gofod plannu i wneud y campws yn wyrddach. Hefyd mae’r coleg wedi ymrwymo yn awr i gael gwared ar gwpanau coffi plastig o’r ffreutur, diolch i ddyfalbarhad Thomas. Mae ei angerdd a’i fomentwm dros ymgyrchu wedi cynyddu ac mae wedi bod mewn protestiadau yn Llundain, wedi recriwtio myfyrwyr newydd ar gyfer My World My Home ac wedi sefyll yn llwyddiannus yn etholiad Is Lywydd Undeb y Myfyrwyr dros Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.
Mwy o wybodaeth am My World My Home ledled y DU ar gael yma.