Real stories photo credits 210218 individual pages4
Daw Will, sy’n 21 oed, o bentref agos at ffin Cymru a Lloegr. Ymunodd ag Ein Glannau Gwyllt fel rhan o Fagloriaeth Cymru. Mae wedi dod o hyd i blisg wyau siarcod, wedi casglu sbwriel, creu blwch i dylluan frech a phlannu coed yw yn y parc. Mwynhaodd aros yng Nghanolfan Outward Bound yn Aberdyfi yn fawr iawn. Roedd aros yn y caban pren, mynd i ganŵio, gweld morloi a thostio marshmallows yn uchafbwyntiau i gyd.
Mwy o wybodaeth am Ein Glannau Gwyllt yng Ngogledd Cymru