Y celfyddydau’n effeithio ar fywyd

Dyma Matthew McWhinne, cydlynydd cyfathrebu a marchnata gydag Impact Arts, i siarad drwy ei wythnos o weithgareddau gyda’i brosiect Creative Pathways. Mae’r prosiect Creative Pathways - Llwybrau Creadigol - sy’n cael ei gyflwyno gan Impact Arts yn Glasgow yn mynd o nerth i nerth. Fis diwethaf, bu pobl ifanc yn datblygu eu creadigrwydd drwy gyfrwng [...]