Home/Tag:Falkland Stewardship Trust

Falkland Stewardship Trust


O Fife i Sir Efrog: Millie a Lucia’n mynd tua’r de

Mae Millie Duke a Lucia Hackl yn brentisiaid gyda phrosiect Our Bright Future Fife. Aethant ar drip i Sir Efrog i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future; Green Futures a Tomorrow’s Natural Leaders. Fel prentisiaid gydag Our Bright Future yn Fife, yr Alban, fe gawson ni gyfle i deithio i Gymoedd Sir Efrog er [...]

By |2019-07-05T11:02:23+01:00Gorffennaf 5th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Our Bright Future yn ymweld â Senedd Ieuenctid yr Alban

Mae Millie Duke a Kyle Baker yn rhan o brosiect Our Bright Future Fife. Roedden nhw’n rhan o grŵp o bobl ifanc o brosiectau sy’n gweithio yn yr Alban a aeth ar ymweliad â Senedd Ieuenctid yr Alban ym mis Rhagfyr 2018. Dyma eu meddyliau am y profiad.     Roedd ein hymweliad diweddar ni â Senedd [...]

By |2019-01-23T16:17:02+00:00Ionawr 7th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top