Home/Tag:Growing Confidence

Growing Confidence


‘John Muir ydi fy ffrind gorau i’

Dyma Bryony Carter, Rheolwr Plentyndod Naturiol gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, i esbonio sut maen nhw’n defnyddio Dyfarniad John Muir i ysbrydoli pobl ifanc i archwilio, darganfod, gwarchod a rhannu eu gofod gwyllt lleol, a chael dyfarniad sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd!            “In every walk with nature one [...]

By |2019-11-26T15:42:25+00:00Tachwedd 26th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Chwilio am dail bele’r coed yn Sir Amwythig

Mae Hannah Farley, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc er mwyn cynnig cyfle iddyn nhw ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fyd natur a’r sector amgylcheddol. Rydw i wedi bod yn gweithio’n agos gydag un ysgol uwchradd er mwyn darparu cwricwlwm amgen i wyth o [...]

By |2019-01-07T14:43:58+00:00Tachwedd 18th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments

Menter gymdeithasol a Growing Confidence – creu’r jig-so?

Dyma Ruth Hudson, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence, i rannu beth mae hi a’r tîm wedi ei ddysgu am fenter gymdeithasol Roedd tîm prosiect Growing Confidence Our Bright Future eisiau gweld sut gallai menter gymdeithasol fod o fudd i’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw. Ond, i ddechrau, roedd rhaid iddyn nhw ddeall mwy [...]

By |2019-01-07T14:47:52+00:00Medi 14th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top