Home/Tag:National Youth Agency

National Youth Agency


Gwirfoddoli: pŵer a newid yn y gymuned leol

Lydia Allen yw’r Cydlynydd Darparu Rhaglenni yn yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac mae’n goruchwylio Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin 2019. Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn cydnabod pawb sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i achosion da, drwy ymuno gyda thîm casglu sbwriel lleol neu gefnogi sefydliad bywyd gwyllt cenedlaethol yn [...]

By |2019-06-07T12:06:14+01:00Mehefin 7th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Deng mlynedd ers Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008

Yn 2008, gosododd y DU dargedau uchelgeisiol ar gyfer mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. I nodi’r garreg filltir hon, mae dau o brosiectau The Environment Now wedi rhannu eu meddyliau a dangos sut mae eu busnesau’n gwneud gwahaniaeth. Mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd un hances bapur ar y tro! [...]

By |2019-01-23T16:18:04+00:00Rhagfyr 5th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Posibiliadau dirifedi technoleg ffasiwn

Chidubem Nwabufo, sylfaenydd Impact Fashion, sy’n trafod sut mae technoleg wedi siapio effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol negyddol y diwydiant ffasiwn a sut gallai arloesi o’r newydd mewn technoleg fynd i’r afael â’r problemau yma. Cafodd Impact Fashion £10,000 o gyllid gan brosiect Our Bright Future, The Environment Now. Mae technoleg wedi dod yn rhan greiddiol o [...]

By |2019-01-23T16:18:55+00:00Hydref 9th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Yr Amgylchedd Nawr: pobl ifanc yn defnyddio technoleg i achub ein planed

Lily Freeston sy’n rhannu cynnydd Yr Amgylchedd Nawr wrth i Heather Wildsmith a Lydia Allen gyflwyno digwyddiadau Thinkspiration ledled y wlad yr wythnos hon. Mae Yr Amgylchedd Nawr yn rhaglen gyffrous sy’n cyllido ieuenctid 17 i 24 oed i ddod â’u syniadau am effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff ac ailgylchu yn fyw. Mae wedi’i chyllido gan [...]

By |2019-01-23T16:28:28+00:00Mawrth 20th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top