Home/Tag:Our Wild Coast

Our Wild Coast


Byddwch y newid rydych chi eisiau ei weld

Helo, Finn Jones ydw i. Rydw i’n bedair ar ddeg oed, yn dod o Ogledd Cymru ac yn rhan o brosiect Ein Glannau Gwyllt. Fe gefais i gais i ysgrifennu am fy mhrofiadau gydag Our Bright Future, er mwyn helpu pobl ifanc eraill efallai i allu cymryd rhan yn ein hymgyrch ni. Sut i gysylltu [...]

By |2020-01-03T14:21:23+00:00Ionawr 3rd, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Mae’r llanw’n troi: Ymweliad Paige â’r Gynhadledd Forol Ryngwladol

Teithiodd Paige Bentley, 22 oed, o brosiect Ein Glannau Gwyllt yng Ngogledd Cymru i Glasgow fis diwethaf ar gyfer Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban a Symposiwm Sbwriel Morol Cyngor Prydain ac Iwerddon. Dyma beth wnaeth hi ei ddysgu. Cynhaliwyd Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban ym Mhrifysgol Strathclyde ac roedd yn canolbwyntio ar gamau gweithredu cenedlaethol [...]

By |2019-03-20T16:49:19+00:00Mawrth 20th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Crwydro a Mieri

Andy O’Callaghan, Swyddog Prosiect Ieuenctid gydag Ein Glannau Gwyllt, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Wrth i Ein Glannau Gwyllt baratoi ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, roedd yn amser i’r gweithwyr datblygu ddechrau baeddu eu dwylo a dod i ddeall sut mae ymddiriedolaeth natur yn mynd ati i [...]

By |2019-01-07T14:46:37+00:00Medi 30th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments

In the beginning, there was a dead cat shark

A dyna ble rydw i nawr, yn gweithio ar un o brosiectau Ein Dyfodol Disglair o’r enw Arfordiroedd Gwyllt Cymru, yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru i warchod eu hardaloedd lleol. Rydw i’n gwybod bod y gair cadwraeth yn gallu codi ofn arnoch chi ond peidiwch â dychryn! Mae caiacio, snorcelu, arfordiro ac [...]

By |2019-01-07T14:54:29+00:00Awst 25th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top