Home/Tag:Shropshire Wildlife Trust

Shropshire Wildlife Trust


Chwilio am dail bele’r coed yn Sir Amwythig

Mae Hannah Farley, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc er mwyn cynnig cyfle iddyn nhw ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fyd natur a’r sector amgylcheddol. Rydw i wedi bod yn gweithio’n agos gydag un ysgol uwchradd er mwyn darparu cwricwlwm amgen i wyth o [...]

By |2019-01-07T14:43:58+00:00Tachwedd 18th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments

Menter gymdeithasol a Growing Confidence – creu’r jig-so?

Dyma Ruth Hudson, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence, i rannu beth mae hi a’r tîm wedi ei ddysgu am fenter gymdeithasol Roedd tîm prosiect Growing Confidence Our Bright Future eisiau gweld sut gallai menter gymdeithasol fod o fudd i’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw. Ond, i ddechrau, roedd rhaid iddyn nhw ddeall mwy [...]

By |2019-01-07T14:47:52+00:00Medi 14th, 2016|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top