Home/Tag:Tomorrow's Natural Leaders

Tomorrow’s Natural Leaders


O Fife i Sir Efrog: Millie a Lucia’n mynd tua’r de

Mae Millie Duke a Lucia Hackl yn brentisiaid gyda phrosiect Our Bright Future Fife. Aethant ar drip i Sir Efrog i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future; Green Futures a Tomorrow’s Natural Leaders. Fel prentisiaid gydag Our Bright Future yn Fife, yr Alban, fe gawson ni gyfle i deithio i Gymoedd Sir Efrog er [...]

By |2019-07-05T11:02:23+01:00Gorffennaf 5th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Dod o hyd i gyfeiriad newydd gyda Tomorrow’s Natural Leaders

Mae Megan Humphreys (chwith) wedi cwblhau 12 mis yn ddiweddar gyda phrosiect Tomorrow’s Natural Leaders, sy’n cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog. Mae’n dweud wrthym ni sut aeth hi ati i newid byd, o fod yn gweithio ym maes adwerthu i ddechrau baeddu ei dwylo. Fe ddois i i wybod am brosiect Tomorrow’s [...]

By |2019-01-23T16:19:12+00:00Medi 17th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Cefnogi a Grymuso ‘Tomorrow’s Natural Leaders’

Mae Georgina Umney yn cymryd rhan yn rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders 2017-18 Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog  ‘One person can make a difference to the world and everyone should try’. Mae’r dyfyniad didwyll yma gan J.F. Kennedy yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhwystredigaeth i lawer o bobl ifanc sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled Prydain. Mewn byd [...]

By |2019-01-23T16:25:07+00:00Mawrth 8th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Coctels ffug, boda’r wern a gwneud cynlluniau

Dyma John Cave o brosiect Arweinwyr Natur Yfory - Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog i ddweud wrthym ni am Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr haf yma a gynhaliwyd ganddynt yng Ngwarchodfa Natur Potteric Carr yn Doncaster, De Swyddog Efrog.      Roedd awyrgylch hamddenol braf i’r diwrnod ac amrywiaeth wych o sefydliadau amgylcheddol i [...]

By |2019-01-23T16:27:04+00:00Awst 15th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top