Home/Tag:Youth Forum

Youth Forum


Gwirfoddoli: pŵer a newid yn y gymuned leol

Lydia Allen yw’r Cydlynydd Darparu Rhaglenni yn yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac mae’n goruchwylio Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin 2019. Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn cydnabod pawb sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i achosion da, drwy ymuno gyda thîm casglu sbwriel lleol neu gefnogi sefydliad bywyd gwyllt cenedlaethol yn [...]

By |2019-06-07T12:06:14+01:00Mehefin 7th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Our Bright Future yn teithio i San Steffan

Aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Rachel Sampara, sy’n rhannu ei phrofiad o deithio i Lundain i gyfarfod ASau. Mae’n diwtor cadw gwenyn gyda phrosiect Blackburne House, BEE You. Roedd bore’r 5ed o Fawrth 2019 yn fore ffres ac oer o wanwyn yn Llundain. Hwn oedd y diwrnod pryd oedd prosiectau Our Bright Future [...]

By |2019-03-20T16:49:55+00:00Mawrth 14th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Cyfarfod y Fforwm Ieuenctid ym Manceinion

Fy enw i ydi Sarah Dorman ac rydw i’n 23 oed. Rydw i’n ymwneud â phrosiect Her Grassroots a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ulster yng Ngogledd Iwerddon. Yn fy marn i, dyma un o’r cyfleoedd gorau rydych chi’n eu cael mewn bywyd i weithio gyda’r sectorau amgylcheddol ac amaethyddol. Pwy sydd ddim yn hoffi gwisgo welingtyns [...]

By |2019-03-11T12:17:21+00:00Mawrth 11th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Digwyddiad Dathlu Grassroots Challenge 2018

Dyma aelod o Fforwm Ieuenctid Grassroots Challenge a Chynrychiolydd Ieuenctid ar Banel Gwerthuso Our Bright Future, Arwen Greenwood, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Ddigwyddiad Dathlu Grassroots Challenge. Cynhaliwyd digwyddiad dathlu Grassroots Challenge eleni ddydd Gwener 23 Tachwedd yng Nghanolfan Ddinesig Craigavon ac roedd yn llwyddiant gwych. Dyma ail flwyddyn y prosiect ac roedd effaith gweithgareddau [...]

By |2019-01-07T14:10:36+00:00Rhagfyr 6th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Milly Spencer: Our Bright Future Intern

Ym mis Awst daeth Milly Spencer yn Intern Our Bright Future yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw.  Cyn i ni ddechrau, beth am gyflynwo dy hun! Sut ddaeth Our Bright Future yn rhan o dy fywyd di? Fy enw i ydi Milly ac rydw i’n dod o Fanceinion. Fe wnes i symud yma (i Sir Gaerloyw) i astudio. [...]

By |2019-01-23T16:18:29+00:00Tachwedd 26th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Pobl ifanc a’r amgylchedd: rydyn ni’n dathlu blwyddyn o lwyddiannau!

Y Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Roberta Antonaci, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymgyrch #owningit Our Bright Future. Gyda 31 o brosiectau’n cael eu cynnal ledled y DU, mae Our Bright Future yn creu ac yn gwella llawer o lefydd ac yn newid bywydau llawer o bobl ifanc ar draws y pedair gwlad. Rydyn ni wedi [...]

By |2019-01-07T14:13:19+00:00Tachwedd 7th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Ceffylau gwedd, baneri a maes parcio gwag; sut mae’r Urban Rangers yn gwneud Llundain ychydig bach yn wylltach

Dyma Catherine, aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future o Brosiect Green Academies yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Urban Rangers. Mae’r Urban Rangers yn grŵp o ieuenctid 14 i 20 oed sy’n cyfarfod ddwywaith yr wythnos ym Mharc Morden Hall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maent yn dysgu sgiliau cadwraeth ymarferol ac yn [...]

By |2019-01-23T16:20:00+00:00Awst 15th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Synnu yng Nghymru: Seminar Our Bright Future 2018

Fis diwethaf cafodd seminar flynyddol Our Bright Future 2018 ei chynnal. Ymgasglodd aelodau o staff a’r Fforwm Ieuenctid o bob cwr o’r DU yng Nghaerdydd i ddathlu’r rhaglen, dysgu oddi wrth ei gilydd a chynllunio ymlaen. Dyma’r Cydlynydd Rhannu Dysgu Gwella, Abi Paine, i rannu ei phrofiad. Union fis i’r diwrnod wedi i mi ddechrau [...]

By |2019-01-07T14:17:47+00:00Gorffennaf 9th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Cefnogi a Grymuso ‘Tomorrow’s Natural Leaders’

Mae Georgina Umney yn cymryd rhan yn rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders 2017-18 Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog  ‘One person can make a difference to the world and everyone should try’. Mae’r dyfyniad didwyll yma gan J.F. Kennedy yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhwystredigaeth i lawer o bobl ifanc sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled Prydain. Mewn byd [...]

By |2019-01-23T16:25:07+00:00Mawrth 8th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top